Skaffa EV-volumes


Framtidssäkra modeller

I takt med att utvecklingen inom de olika elfordonssegmenten fortsätter kan biltillverkare dra fördel av att känna till vilket segment som får mest uppmärksamhet i framtiden. Med EV Volumes tracker för landandelar kan OEM:er förutsäga marknadsandelen – land för land – för de olika segmenten och fokusera produktionen på de mest efterfrågade.