SKAFFA EV-volumes

Vi brinner för elfordon och ger dig de data du behöver för att: 

  • visa tillbörlig aktsamhet 
  • identifiera och bedöma riskerna och möjligheterna för nytillkomna eller befintliga OEM 
  • analysera portföljrisker, förstå marknadsdynamik och bedöma marknadspotential 
  • modellföretag, tillhandahålla ekonomiska analyser och strategiutveckling 
  • bygga kundnärhet: förfina presentationer, ge råd åt kunder och få nya kunder