EV-volumes

Pålitliga specialistuppgifter om fordonsvolym och prognoser för elfordon

FÅ REDA PÅ MER

Våra spårnings- och prognosuppgifter går utöver försäljningssiffrorna för elfordon. Vi ger dig fullständig förståelse för elfordonsmarknaden – inklusive batteriutvecklingen – så att du kan planera och utnyttja hela marknadspotentialen för elfordon med alla varianter av drivsystem. 

Så här hjälper vi dig

Vi erbjuder unika uppsättningar av högkvalitativa spårnings- och prognosdata för elfordon med granularitet på högsta nivå

  • Försäljning av elfordon uppdelat på OEM (Original Equipment Manufacturer) och modell – referensvärden för fordonsförsäljning och varumärkesprestanda uppdelat på marknad
  • Marknadsstorlek och marknadspenetration – förstå hur marknaden utvecklas, planera och fortsätta vara konkurrenskraftiga
  • Batterileveranser – analysera vilka batterier som används för att driva märkenas elfordon och vilken kapacitet de behöver ha
  • Laddningsinfrastruktur – se hur olika länder expanderar sin nationella laddningsinfrastruktur och vilka anslutningstyper som installeras
  • Framtida modellutrullning – känn till exakt vad som kommer ut på marknaden
  • Granulära specifikationer och priser på elfordon – rikta in dig på konkurrenterna och behåll ledningen  

Få EV-volumes

Varför EV-volumes?

Vi kombinerar vår specialistkunskap när det gäller elfordon med våra unika metoder för att säkerställa att vi ger dig uppdaterad, korrekt marknadsinformation.

Vi samlar in råförsäljningsdata – uppdelat på OEM-grupp, märke och modell, för ackumulatorfordon, laddhybrider, bränslecellsdrivna fordon, hybridelfordon och mildhybridfordon på mer än 130 marknader.  Vi ger dig robusta, pålitliga spårnings- och prognosdata som uppdateras månadsvis. 

EV-volumes prognoser går längre än antalet fordon och marknadsandelar

Vi täcker batterispecifikationer för ackumulatorfordon och laddhybrider för olika celltyper, katodkemi och celltillverkare, plus spårning av batterileveranser i kWh från celltillverkare till OEM och modeller.

Du kan se vart battericellerna skickas uppdelat på land, vilket hjälper dig lägga upp framtida strategier, såsom var du ska bygga anläggningar för celltillverkning, och att skala investeringar i utvinningen.

Våra data kan laddas ner i Excel-, PDF- och CSV-format för enkel integration.  

Få EV-volumes

Vem använder EV-volumes?

Vi hjälper kunder inom många olika sektorer, bland andra: Biltillverkare

Med tillgång till exakta elfordonsprognoser, uppgifter om fordonsregistrering och specifikationer samt volymer får portföljplanerare och strategiteam värdefulla insikter i benchmarking för att hjälpa till att identifiera framtida trender.

Ta reda på mer.

Företag med fordonspark

Få tillgång till klassledande data, hitta möjligheter inom andra segment och känn till exakt vad som kommer på marknaden. Fatta bättre beslut med vår månatliga försäljningsspårare och använd våra insikter vid framtida lanseringar för att säkra rätt fordon till dina fordonsparker.

 

Ta reda på mer.

Investerare

Institutioner med stora tillgångsrisker i sina räkenskaper använder EV-volumes exakta prognoser och spårning för att förstå marknadsandelar och bedöma värdet på företag som är inblandade i tillverkningen av elfordon, för att utvärdera framtida investeringar.  

  

Ta reda på mer.

Offentliga sektorn – transport och mobilitet

Stater världen över gör elektromobilitet till en prioriterad transportfråga och skapar nya utsläppspolicyer. EV-volumes hjälper kunderna förstå hur marknaden och tekniken utvecklas och hålla sig på rätt spår.

Ta reda på mer.

Batterileverantörer

Battericell- och råvarutillverkare använder EV-volumes batterileveransspårare och -prognoser för att identifiera efterfrågan på råvaror – och stödjer centrala affärsbeslut, som var tillverkningsanläggningar ska uppföras.

Ta reda på mer.

Professionella tjänster/konsultföretag

Arbetar du med kunder i elfordonsprojekt? Väv in våra data och förbättra era databaser och ekonometriska modeller. Anslut prickarna för att förstå kontexten för införande av elfordon tvärs över marknader och geografiska områden – erbjud mer informerade insikter till era kunder.

Ta reda på mer.

Ja tack, kontakta mig och berätta mer om EV-volumes

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.